รหัสสินค้าS-MODIFY-SET
ชื่อสินค้าชุดโมเพลาบูทเทปล่อน FT012
ราคา 570 บาท
Price $ 20
รายละเอียดชุดโมระบบเพลา FT012
ในชุดประกอบด้วย
- ท่อเพลาสแตนเลส พร้อมตัวหยอดน้ำมัน
- เพลาสลิง 3 มิล
- ยอยทองเหลือง