รหัสสินค้าS-MODIFY-SET
ชื่อสินค้าชุดโม FT011
ราคา 950 บาท
Price $ 33
รายละเอียดอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. ใบจักรโปรสแตนเลส
2. หางเสือโปรอลูมิเนียม
3. ฟินอลูมิเนียม
4. นัทล็อคใบจักรอลูมิเนียม

ชุดโม FT 011 สามารถเลือกสีอุปกรณ์และขนาดใบพัดได้