รหัสสินค้าS-WL915
ชื่อสินค้าใบจักร
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลส 32 มิลแบบเขี้ยวล็อคใบ ของเรือ WL915, FT012 และ อื่นๆ