รหัสสินค้าS-WL915
ชื่อสินค้ายอยทองเหลือง
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5